S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Home » Packages » P5: E-Learning Services in the Cloud

P5: E-Learning Services in the Cloud

Services and tools that will enable availability of existing and a simple construction of a quality new learning content.

A simple ubiquitous access to knowledge enables companies a quicker reaction to market changes and monitoring of recent technological trends in their area and so increases innovativeness and competitiveness of companies. Access to educational content is the basis for achieving a higher employment of the population as learning is the basis of human resource development. Simple availability of this content enables a more balanced regional development. Lifelong learning has already become one of the foundations of modern society that on the one side raises added value in professions with little added value and on the other side enables reintegration of increasing share of non-active population in the economic cycle. The project will offer services and tools, constructed on PaaS solution that will enable availability of exiting and simple construction of quality new learning content and tools for monitoring human resource development, and at the same time with integrated option of cloud installation solve infrastructural problems.

P5: Innovations

P5: Useful applications

A set of software solutions that have been developed or adapted within the P5 and are freely accessible and available for use in the KC-Class cloud.

P5: Research results

Through the project multiple deliverables have been made. You can read their abstracts:

P5: References of cooperating partners

  • LUKŠIČ, Primož. edu.Plexor - Celovita oblačna rešitev za področje e-založništva in e-izobraževanja. V: MLINAR, Tomi (ur.), CAF, Dušan (ur.), ROBNIK, Ana (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju. Komunikacije in računalništvo v oblaku : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011, str. 72-75. [COBISS.SI-ID 16071001]
  • HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. book.Plexor - celovita oblačna rešitev za distribucijo e-knjig in e-učbenikov = book.Plexor - A complete cloud solution for the distribution of e-books and e-textbooks. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 305-312. [COBISS.SI-ID 16069465]
  • HORVAT, Boris, ORBANIĆ, Alen, LUKŠIČ, Primož, KAVKLER, Iztok. Mathematics of interactivity and multimedia (in learning and culture). V: PISANSKI, Tomaž (ur.), ORBANIĆ, Alen (ur.), RAVNIKAR, Martin (ur.). Meeting Mathematics and Art, Ljubljana, June 27, 2011. Ljubljana: University, 2011, 1 str. [COBISS.SI-ID 15933529]
  • BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011. (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 8778313]
  • BRODNIK, Andrej, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, RUGELJ, Jože. Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku = Environment for constructivist collaborative learning using infrastructure in a cloud. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). (Zbornik). Ljubljana: Miška, 2011, str. 45. http://www.sirikt.si/fileadmin/Sirikt2011/konferenca-arnes/clanki/brodnik-okolje-za-konstruktivisticno.pdf. [COBISS.SI-ID 8776521]
  • RUGELJ, Jože, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, PANČUR, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Constructivist learning environment in a cloud. V: UDEN, Lorna (ur.). Workshop on learning technology for education in cloud (LTCE'12), (Advances in intelligent systems and computing, Vol. 173). New York: Springer, 2012, str. 193-204, ilustr. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-30859-8_18. [COBISS.SI-ID 9358409]
  • ŠUMENJAK, Klara, VIČIČ, Jernej. Izzivi pri izdelavi dialektološkega korpusa GOKO. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba F[ilozofske] F[akultete], 2012, str. 79-87. [COBISS.SI-ID 2278355]
  • VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Motivacijski pristop k učenju programiranja = Motivational approach to teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 294-303, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024374868]
  • PANGERC, Boža, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Ali učenci izkoristijo novo tehnologijo za učenje? Učni primer Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave = Do pupils take advantage of modern technology for learning? Studying case fromthe Primary School Vipava. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 504-514, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024375124]

All collected references from all partners ...