S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov » Sklopi » Dokumenti » D7.1.5: Specifikacija povezljivosti senzorjev in mobilnih naprav ter potrebnih programskih komponent

D7.1.5: Specifikacija povezljivosti senzorjev in mobilnih naprav ter potrebnih programskih komponent

Projekt in menjik izročka: P7, M8

Povzetek

V tem dokumentu je predstavljen senzorski sistem, ki ga sestavljajo senzorji, mobilne naprave in povezovalna oprema, ki omogoča prenos merilnih podatkov iz senzorjev v oblak. Senzorji lahko merijo fizične ali okoljske pogoje, kot so temperatura, zvok, pritisk, onesnaženje, prisotnost plina ipd. V senzorskem sistemu je predvidena uporaba mobilnih naprav, ki omogočajo večjo avtonomijo merilnih naprav. Tak senzorski sistem bi lahko uporabili v različne namene, in sicer: vojaške, zdravstvene, raziskovalne ali okoljevarstvene namene. Pri snovanju senzorskega sistema smo bili osredotočeni na uporabo sistema znotraj projektov e-Zdravje in e-Okolje, zato so v nekaterih delih dokumenta uporabljeni podatki ali primeri iz zdravstva ali okoljevarstva.

V dokumentu je najprej predstavljena infrastruktura predlaganega senzorskega sistema. Infrastruktura je postavljena tako, da povezuje oddaljene senzorje z oblakom, kjer se podatki shranjujejo. Pri prenosu podatkov iz senzorjev je potrebno paziti na več dejavnikov, in sicer na zanesljivost prenosa in zanesljivost naprav, na varnost in zaupnost podatkov. Da bi lahko tako infrastrukturo dejansko uporabili v praksi, je potrebno ustrezno rešiti probleme, ki so povezani z varnostjo in zanesljivostjo. Del je namenjen razširljivosti senzorskega sistema.

Predstavljeni so podatki, ki se lahko prenašajo od senzorjev do oblaka, in njihove lastnosti. Podatki, zajeti iz različnih senzorjev, imajo različno pasovno širino in format zapisa. Senzorji lahko zajemajo različne podatke z različnimi frekvencami zajemanja in z različno resolucijo, kar posredno vpliva na količino podatkov, ki se pretakajo med senzorji in oblakom; senzorji merijo različne fizikalne količine, ki so lahko bolj ali manj dinamične; zato so lahko podatki iz senzorjev zelo raznoliki.

Dodatno so opisane mobilne naprave ter njihove vsestranske vloge v tem sistemu. Mobilna naprava predstavlja most med senzorji merilne enote in oblakom; po eni strani komunicira z oblakom tako, da posreduje podatke v oblak, po drugi strani pa skrbi za zajem in hranjenje podatkov iz senzorjev.

Opisanih je nekaj različnih tipov senzorjev, tudi uporaba senzorjev v pametnih mobilnih napravah. V predlagani rešitvi so predvideni brezžični senzorji ali senzorji, priklopljeni na brezžične terminale, ki komunicirajo z mobilno napravo. V rešitev je vpeljan brezžični terminal za tiste senzorje, ki nimajo sposobnosti komunikacije z mobilnimi napravami.

Predstavljeni sta varnost in zanesljivost senzorskih sistemov. Opisani so mehanizmi za zagotavljanje zasebnosti in integritete prenesenih podatkov. Predlagana je uporaba simetričnih algoritmov za kodiranje podatkov med senzorji in mobilnimi napravami; varnost in integriteta prenosa podatkov med mobilnimi napravami sta predmet projektov P1 do P3. V teh projektih je zagotovljena tudi avtentikacija in avtorizacija uporabnikov senzorskega sistema e-Zdravja in e-Okolja.

Opisano je obveščanje skrbnikov in uporabnikov senzorskega sistema. Nekatere nezaželene dogodke v predlaganem senzorskem sistemu je mogoče predvideti, skrbnik pa mora biti o njih pravočasno obveščen; obveščanje mora biti izvedeno na vseh ravneh sistema, v mehanizem obveščanja pa mora biti vključen tudi mehanizem prioritete.

Dodana je še možnost podvojenosti sistema, opisano je obvladovanje izpadov primarnega senzorskega sistema in zamenjava nedelujočih komponent sistema z redundantnim senzorskim sistemom. Če želimo povečati zanesljivost senzorskega sistema, se na kritičnih mestih dodaja redundačna oprema. Del sistema namerno podvojimo in v primeru izpada zbiramo podatke iz redundančnega sistema. Ko se problem na prvotnem sistemu odpravi, ponovno zbiramo podatke iz prvotnega sistema. Razložen je pomen kalibracije senzorjev in različne rešitve glede na tip senzorskega sistema (homogen, heterogen).

Na koncu so predstavljeni standardi, ki bodo uporabljeni v takem senzorskem sistemu. Gre predvsem za standarde, ki so uporabljeni pri dostopu do senzorjev (na različnih platformah) ter za standarde na področju povezovanja mobilnih naprav. Razdeljeni so na: branje podatkov s senzorjev; prenos podatkov do mobilnih naprav; brezžično povezovanje mobilnih naprav.